© 2021 Greek Community Tribune All Rights Reserved

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του καταστατικού της

Κοινότητας

Ιούλιος 2024 Πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου στο Κοινοτικό Κέντρο στη Μελβούρνη, η προγραμματισμένη ανοιχτή διαβούλευση όπου συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στο Καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Οπως γράψαμε στην προηγούμενη μας έκδοση, τη συνάντηση κάλεσαν 25 νυν και πρώην μέλη της Κοινότητας, που θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του Καταστατικού για να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και ανάγκες της παροικίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν περίπου 70 μέλη της Ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης. Σκοπός της κίνησης, είναι η διεύρυνση της Ελληνικής Κοινότητας ώστε να προσελκύσει περισσότερους ομογενείς στις καθημερινές της δραστηριότητες. Εισαγωγική ομιλία έκανε ο Θεόδωρος Μάρκου, ενώ ο Κώστας Μάρκου αναφέρθηκε στην ίδρυση και τον ρόλο της Κοινότητας, και στη σημασία που έχει η βελτίωση του καταστατικού για το μέλλον της Ελληνιικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Σημειώνεται ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε στη συγκέντρωση διά του μέλους του, Κώστα Στεφανίδη ο οποίος παρέστη ως παρατηρητής. Μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν την περασμένη Κυριακή είναι και οι ακόλουθες: *Αναγνώριση στο Προοίμιο του Καταστατικού των Πρώτων Εθνών της Αυστραλίας. *Να διερευνηθεί η δυνατότητα επαναδιατύπωσης ολόκληρου του Καταστατικού, με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τις σημερινές πραγματικότητες και ανάγκες της Ελληνοαυστραλιανής κοινότητας στη Μελβούρνη και στη Βικτώρια. *Να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή/διαβούλευση των μελών και σε βάθος συζητήσεις για τις προτάσεις καταστατικών αλλαγών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να υιοθετήσει και να διανείμει στα μέλη, πριν από την πρόσκλησή τους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αλλαγή του Καταστατικού. *Αν και έχουν διοριστεί δικηγόροι για να εργαστούν για τις καταστατικές αλλαγές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να τους κατευθύνει ως προς το ποιο είναι το όραμα του Οργανισμού. * Να συσταθεί ομάδα εργασίας, από την πρωτοβουλία διαβούλευσης με τα μέλη, για την περαιτέρω συζήτηση των προτάσεων των μελών και των συμμετεχόντων στη συνάντηση διαβούλευσης. * Όπως τόνισε και ο Μιχάλης Μιχαήλ, να εστιαστεί η προσοχή στα σημεία που συμφωνούν τα περισσότερα μέλη ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο διαφωνίας. *Να αφαιρεθούν από το Καταστατικό οι αναφορές σε θρησκευτικά στοχεία. *Να περιοριστεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε δυο χρόνια και αυτοί που υπηρετούν σε ΔΣ να μην μπορούν να υπηρετούν πάνω από τρεις θητείες. *Να γίνει χρήση όρων ουδέτερου φύλου σε όλο το Καταστατικό. *Η εκπροσώπηση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο να οριστεί στο 50% και να υπάρχουν επίσης διατάξεις για ουσιαστική εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στην Εκτελεστική Επιτροπή και σε όλες τις Επιτροπές. *Διερεύνηση ποσοστώσεων ποικιλομορφίας (συμπεριλαμβανομένων των «νέων» για παράδειγμα) *Να συσταθεί Εξελεγκτική Επιτροπή που θα διορίζεται από τα μέλη. *Στο όνομα της διαφάνειας και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των μελών της ευρύτερης ελληνοαυστραλιανής κοινότητας, να υπάρξουν διατάξεις για ανοικτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή ανοικτές στα μέλη, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία – π.χ. σχολικές εγκαταστάσεις και εκκλησίες, όπως στο παρελθόν) *Να ενημερώνονται τα μέλη για την ανανέωση της συνδρομής τους. *Απαιτούνται καταστατικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστούν πρακτικές χρηστής διοίκησης και η δήλωση κάθε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου *Να καθιερωθεί εκλογικό σύστημα πιο αναλογικής εκπροσώπησης, με διατάξεις που να περιλαμβάνουν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με λειτουργικό τρόπο, (για παράδειγμα, μη υποχρεώνοντας τα μέλη να ψηφίσουν και τους 19 υποψηφίους ενός συνδυασμού). *Χρειάζεται ένα ζωντανό μακροπρόθεσμο σχέδιο, για παράδειγμα ένα σχέδιο βάθους 10-20 ετών *Να εξεταστεί η «ισόβια ιδιότητα μέλους» ως καταστατική προσθήκη.
Παροικιακό Βήμα Adelaide, South Australia
© 2021 Greek Community Tribune All Rights Reserved

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του

καταστατικού της Κοινότητας

Ιούλιος 2024 Πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου στο Κοινοτικό Κέντρο στη Μελβούρνη, η προγραμματισμένη ανοιχτή διαβούλευση όπου συζητήθηκαν προτάσεις για αλλαγές στο Καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Οπως γράψαμε στην προηγούμενη μας έκδοση, τη συνάντηση κάλεσαν 25 νυν και πρώην μέλη της Κοινότητας, που θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του Καταστατικού για να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και ανάγκες της παροικίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν περίπου 70 μέλη της Ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης. Σκοπός της κίνησης, είναι η διεύρυνση της Ελληνικής Κοινότητας ώστε να προσελκύσει περισσότερους ομογενείς στις καθημερινές της δραστηριότητες. Εισαγωγική ομιλία έκανε ο Θεόδωρος Μάρκου, ενώ ο Κώστας Μάρκου αναφέρθηκε στην ίδρυση και τον ρόλο της Κοινότητας, και στη σημασία που έχει η βελτίωση του καταστατικού για το μέλλον της Ελληνιικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Σημειώνεται ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε στη συγκέντρωση διά του μέλους του, Κώστα Στεφανίδη ο οποίος παρέστη ως παρατηρητής. Μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν την περασμένη Κυριακή είναι και οι ακόλουθες: *Αναγνώριση στο Προοίμιο του Καταστατικού των Πρώτων Εθνών της Αυστραλίας. *Να διερευνηθεί η δυνατότητα επαναδιατύπωσης ολόκληρου του Καταστατικού, με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τις σημερινές πραγματικότητες και ανάγκες της Ελληνοαυστραλιανής κοινότητας στη Μελβούρνη και στη Βικτώρια. *Να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή/διαβούλευση των μελών και σε βάθος συζητήσεις για τις προτάσεις καταστατικών αλλαγών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να υιοθετήσει και να διανείμει στα μέλη, πριν από την πρόσκλησή τους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αλλαγή του Καταστατικού. *Αν και έχουν διοριστεί δικηγόροι για να εργαστούν για τις καταστατικές αλλαγές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να τους κατευθύνει ως προς το ποιο είναι το όραμα του Οργανισμού. * Να συσταθεί ομάδα εργασίας, από την πρωτοβουλία διαβούλευσης με τα μέλη, για την περαιτέρω συζήτηση των προτάσεων των μελών και των συμμετεχόντων στη συνάντηση διαβούλευσης. * Όπως τόνισε και ο Μιχάλης Μιχαήλ, να εστιαστεί η προσοχή στα σημεία που συμφωνούν τα περισσότερα μέλη ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο διαφωνίας. *Να αφαιρεθούν από το Καταστατικό οι αναφορές σε θρησκευτικά στοχεία. *Να περιοριστεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε δυο χρόνια και αυτοί που υπηρετούν σε ΔΣ να μην μπορούν να υπηρετούν πάνω από τρεις θητείες. *Να γίνει χρήση όρων ουδέτερου φύλου σε όλο το Καταστατικό. *Η εκπροσώπηση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο να οριστεί στο 50% και να υπάρχουν επίσης διατάξεις για ουσιαστική εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στην Εκτελεστική Επιτροπή και σε όλες τις Επιτροπές. *Διερεύνηση ποσοστώσεων ποικιλομορφίας (συμπεριλαμβανομένων των «νέων» για παράδειγμα) *Να συσταθεί Εξελεγκτική Επιτροπή που θα διορίζεται από τα μέλη. *Στο όνομα της διαφάνειας και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των μελών της ευρύτερης ελληνοαυστραλιανής κοινότητας, να υπάρξουν διατάξεις για ανοικτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή ανοικτές στα μέλη, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία – π.χ. σχολικές εγκαταστάσεις και εκκλησίες, όπως στο παρελθόν) *Να ενημερώνονται τα μέλη για την ανανέωση της συνδρομής τους. *Απαιτούνται καταστατικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστούν πρακτικές χρηστής διοίκησης και η δήλωση κάθε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου *Να καθιερωθεί εκλογικό σύστημα πιο αναλογικής εκπροσώπησης, με διατάξεις που να περιλαμβάνουν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με λειτουργικό τρόπο, (για παράδειγμα, μη υποχρεώνοντας τα μέλη να ψηφίσουν και τους 19 υποψηφίους ενός συνδυασμού). *Χρειάζεται ένα ζωντανό μακροπρόθεσμο σχέδιο, για παράδειγμα ένα σχέδιο βάθους 10-20 ετών *Να εξεταστεί η «ισόβια ιδιότητα μέλους» ως καταστατική προσθήκη.
Παροικιακό Βήμα Adelaide, South Australia